<title>KENYATAAN MEDIA MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA & INDUSTRI MALAYSIA: KEPUTUSAN KERAJAAN BERKENAAN PERMOHONAN RM1.5 BILLION DARI PROTON | DKM SABAH

BREAKING

Saturday, April 9, 2016

KENYATAAN MEDIA MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA & INDUSTRI MALAYSIA: KEPUTUSAN KERAJAAN BERKENAAN PERMOHONAN RM1.5 BILLION DARI PROTON
Kerajaan hari ini meluluskan permohonan PROTON untuk mendapat pinjaman mudah berjumlah RM1.5 bilion. Pinjaman ini adalah sebahagian besarnya untuk membolehkan PROTON membuat pembayaran kepada vendor-vendor yang membekalkan komponen kepadanya.

Kerajaan juga bersetuju supaya beberapa syarat dikenakan untuk memulihkan perniagaannya. Di antara syarat-syaratnya ialah PROTON perlu meyakinkan Kerajaan tentang model perniagaan baharunya supaya perniagaannya berdaya maju dan berdaya saing. Secara khususnya, PROTON di antara lain perlu melaksanakan perkara-perkara berikut:

(a)   mewujudkan pelan penstrukturan semula PROTON (turnaround plan);

(b)   menyediakan pelan strategik untuk memperluaskan pasaran di dalam dan luar negara; dan

(c)  mendapatkan rakan kongsi asing terkemuka yang akan membantu dalam R&D dan menjadi syarikat yang berdaya maju serta berdaya saing di peringkat antarabangsa.

Sebuah Pasukan Petugas diketuai oleh Dato’ Sri Idris Jala, Ketua Eksekutif PEMANDU akan ditubuhkan untuk memastikan program transformasi ini berjaya.  Pasukan ini akan mempunyai 3 wakil dari sektor swasta dan 3 wakil lagi dari sektor awam. Wakil-wakil Kerajaan adalah bagi mewakili Kementerian Kewangan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan Unit Perancang Ekonomi; manakala, wakil-wakil sektor swasta akan dikenalpasti secepat mungkin.

Selain daripada memastikan syarat-syarat pinjaman mudah dipatuhi, Pasukan Petugas ini juga dikehendaki meneliti model perniagaan PROTON pada masa lalu, mengenal pasti kelemahan serta langkah-langkah untuk mengatasinya.

Kerajaan sedar bahawa industri automotif adalah sebuah industri yang strategik. PROTON mempunyai 12,000 orang pekerja yang bekerja secara langsung, dan kira-kira 50,000 orang lagi yang bekerja dengan syarikat-syarikat vendor yang bergantung kepada PROTON.

Keputusan Kabinet pada hari ini adalah juga bagi mengambil kira kebajikan kira-kira 60,000 orang pekerja yang bergantung secara langsung kepada masa depan PROTON.

Dato’ Sri Mustapa Mohamed
8 April 2016